Stryków, Spotkajmy się w Strykowie

E-Urząd

Wyszukiwarka

Treść strony

„Jakie powietrze takie życie- szkolenie, wycieczka i impreza plenerowa dla mieszkańców Gminy Stryków”.

Tytuł projektu

„Jakie powietrze takie życie- szkolenie, wycieczka i impreza plenerowa dla mieszkańców Gminy Stryków”.   

Numer umowy

Okres realizacji projektu

04.07.2016 do 10.10.2016r

Nazwa programu

Edukacja Ekologiczna Mieszkańców Województwa Łódzkiego-Edycja 2016

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

16.000,00 zł

Dofinansowanie

10.250,00 zł

Wkład jednostki realizującej projekt

5750,00 zł

Przewidziane zadania w projekcie

I.

Szkolenie w  Domu Kultury Strykowie i Niesułkowie, w Sali w Koźlu, w szkole Dobrej i Bratoszewicach. Szkolenie będzie się składało z 2 bloków tematycznych po 4 godziny. I blok związany z zanieczyszczeniem powietrza, gdzie omawiane będą kwestie związane z :

1.Kwaśnymi deszczami- co to za zjawisko, skąd się bierze, jakie są konsekwencje występowania

2.Dziurą ozonową- co to za zjawisko, skąd się bierze, jakie są konsekwencje występowania

3.Efektem cieplarnianym- co to za zjawisko, skąd się bierze, jakie są konsekwencje występowania

4.OZE – w jaki sposób i kto może skorzystać

5.Smogiem – kiedy występuje i jakie są konsekwencje dla człowieka.

 

II blok związany z oddziaływaniem zanieczyszczeń na zdrowie człowieka związane z :

4.            Chorobami układu oddechowego

5.            Chorobami układu krwionośnego

6.            Profilaktyką

II.

Zakup zestawu do badania powietrza, wody i gleby.

III.

Wycieczka do Lasu Łagiewnickiego (Arturówek)  w Łodzi - 1 wyjazd na warsztaty pomiaru zanieczyszczeń powietrza połączone z prelekcją  nt. zanieczyszczenia powietrza. Takie warsztaty w lesie prowadzone przez firmę zewnętrzną zajmującą się edukacja ekologiczną  przyczynia się

IV.

Impreza plenerowa  nad zalewem w Strykowie pod hasłem „Jakie powietrze takie życie" .

W trakcie warsztaty połączone z prelekcja nt. zanieczyszczenia powietrza  –„Badam stan czystości powietrza”, prelekcja nt. OZE . Pokaz badania powietrza , wody i gleby. Pokaz pierwszej pomocy. Występ zespołu dziecięcego  „Agat” ze Strykowa. Prezentacja stoisk wystawienniczych instytucji i firm zajmujących się ochroną środowiska

W pajęczynie autostrad- ekologiczne wyzwania w okolicach Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Niesułkowie i nie tylko

Tytuł projektu

W pajęczynie autostrad- ekologiczne wyzwania w okolicach Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Niesułkowie i nie tylko

Numer umowy

Okres realizacji projektu

20.10.2015 - 20.06.2016

Nazwa programu

Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2015/2016

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

16.758,00 zł

Dofinansowanie

14.710,00 zł

Wkład jednostki realizującej projekt

2.048,00 zł

Projekt ,,W pajęczynie autostrad- ekologiczne wyzwania w okolicach Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Niesułkowie i nie tylko” jest przeznaczony dla wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej w Niesułkowie. Niezwykłe położenie szkoły na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich zobowiązuje nie tylko dzieci, ale i dorosłych do dbałości o środowisko, do ochrony przyrody.

Cel główny:

  1. Uświadomienie dzieciom i rodzicom konieczności prowadzenia różnorodnych działań ekologicznych zmierzających do zachowania  naturalnego środowiska.
  2. Uświadomienie przemian zachodzących w środowisku spowodowanych zmianami w infrastrukturze.
  3. Poznanie alternatywnych form pozyskiwania energii.

Projekt przewiduje:

1. Zakup pomocy dydaktycznych koniecznych do realizacji projektu

2. Wycieczki edukacyjne ( bezpłatne):

a) Wycieczka po Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich ,, Zatrzymane w kadrze- poznajemy różne formy ochrony przyrody i dokumentujemy obecny stan środowiska”

b) Autostradą do Uniejowa- poznajemy alternatywne źródła energii i obserwujemy zmiany w środowisku wokół autostrad ( Geoterma- Uniejów, Turek-Elektrownia Adamów, Termy Uniejów)

c) Wycieczka do Rezerwatu parowy Janinowskie ,, Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał”- poznajemy Kodeks Młodego Ekologa,

d) Autostradą do Bełchatowa- ,, Jak działa elektrownia wiatrowa?” ( Kopalnia w Bełchatowie, elektrownia wiatrowa w Kamieńsku, Edukacyjna Ekspozycja PGE ,, Giganty Mocy”)

e) Wycieczka do pszczelarza w Lipce -,, Co słychać w ulu?- zajęcia edukacyjne

f)  Wycieczka do przydomowego ogrodu- poznajemy rośliny w naszych ogródkach

g) Autostradą do Kampinoskiego Parku Narodowego- poznajemy zasady zachowania w parku narodowym, zajęcia edukacyjne.

3. Zajęcia stacjonarne:

a) Zajęcia z pracownikiem PKWŁ a temat zmian w przyrodzie w kontekście powstających autostrad,

b) Spotkanie z leśnikiem nt. ,, Zaginiony świat- czy i jak łosie i sarny trafią do lasu?”- migracje zwierząt,

c) Spotkanie z przedstawicielami wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Strykowa nt. działań ekologicznych prowadzonych w Gminie Stryków,

d) Spotkanie z pszczelarzem nt. przystosowania się owadów do zmian w środowisku,

e) Podsumowanie projektu na Pikniku Rodzinnym ,, Niesułków- nasza mała Ojczyzna”.

4. Konkursy:

a) konkurs plastyczny ,, Najpiękniejsze miejsca regionu oczami dziecka”- kl. II,

b) konkurs fotograficzny ,, Najpiękniejsze miejsca regionu- fotoreportaż ”- kl. IV, V

c) konkurs plastyczny ,, Ekologiczny pojazd przyszłości”- kl. I-III

d) konkurs plastyczny ,, Mój piękny ogród”- kl. I-III,

e) konkurs fotograficzny ,, Najpiękniejsza roślina w moim ogrodzie”.

5. Inne działania:

a) Debata szkolna ,,Rachunek zysków i start po wybudowaniu autostrad”,

b) Lekcje przyrody, zajęć technicznych: ,, Poznajemy alternatywne źródła energii”,

c) Lekcje przyrody: ,, Badamy alternatywne źródła energii”,

d) Lekcje edukacji przyrodniczej w kl. I-III- ,,Projektujemy pojazd przyszłości”,

e) Koło przyrodnicze- poznajemy rośliny rosnące w ogrodzie, uczymy się je rozpoznawać i nazywać,

f) Obchody Dnia Ziemi- sadzimy rośliny wokół szkoły,

g) Zajęcia koła przyrodniczego, zajęcia techniczne, zajęcia z wychowawcą- dbamy o posadzone rośliny.

Tytuł projektu

„REAKTYWOWANIE  MAŁEJ ELEKTROWNI WODNEJ  NA ZBIORNIKU RETENCYJNYM W STRYKOWIE WRAZ Z WYKORZYSTANIEM POTENCJAŁU ENERGETYCZNEGO OBSZARU  ZALEWU STRYKÓW”

Numer umowy

568/OA/D/2015 z dnia 21.10.2015 r. 

Okres realizacji projektu

01.12.2015  r- 31.07.2016 r.

Nazwa programu

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

556 000,00 PLN

Dofinansowanie

286 000 PLN- DOTACJA

Wkład jednostki realizującej projekt

270 000,00 PLN

 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na: remoncie istniejącej Małej Elektrowni Wodnej zlokalizowanej w obrębie zalewu w miejscowości Stryków, montażu instalacji fotowoltaicznej na elewacji oraz instalacji elektrowni wiatrowej na dachu Zespołu Szkół Nr 1 w Strykowie, budowie wewnętrznej linii zasilającej (wlz) dla Zespołu Szkół Nr 1 w Strykowie, budowie złącza kablowo - pomiarowego, budowie linii kablowej łączącej stację transformatorową z projektowanym złączem kablowo pomiarowym, dostawy i instalacji kompletnego zestawu dydaktycznego do analizy systemu fotowoltaicznego, wykonanie systemu zbierania i wizualizacji danych pomiarowych dla wdrożonych instalacji OZE

 

Tytuł projektu

Budowa kanalizacji sanitarnej w Kiełminie

Numer umowy

U15003/10012, U15004/10065

Okres realizacji projektu

kwiecień – wrzesień 2015

Nazwa programu

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

1 511 095,61 PLN

Dofinansowanie

49 360,50 PLN

Wkład jednostki realizującej projekt

1 461 735,11 PLN

Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PCV Ø 200 o długości 1 710,9 mb, kanalizacja tłoczna PEHD Ø110 o długości 271,90 m, zamontowano tłocznie ścieków oraz wykonano odejścia boczne do każdej nieruchomości (długość 535,65 m - 130 szt.) wraz z odtworzeniem nawierzchni.

 

 

Tytuł projektu

„Przeprowadzenie  zabiegów konserwacyjnych i pielęgnacyjnych na drzewach pomnikach przyrody tworzących „Aleję Dębową”

Numer umowy

121/OP/D/2015

Okres realizacji projektu

23.06.2015r. - 30.10.2015r.

Nazwa programu

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

70 200,00 PLN

Dofinansowanie

63 800 PLN- DOTACJA

Wkład jednostki realizującej projekt

6 400,00 PLN

W skład „Alei Dębowej” wchodzą 133 szt. drzewa  gatunku dąb szypułkowy. Drzewa w alei wymagały pilnych i wszechstronnych zabiegów pielęgnacyjno – zabezpieczających, gdyż ich stan zagrażał zarówno bezpieczeństwu otoczenia jak również egzystencji samych drzew.

W związku z wieloletnim niewykonywaniem prac pielęgnacyjnych i konserwacyjnych  konieczne jest przeprowadzenie uformowania koron drzew, usunięcie suchych  i połamanych konarów, założenie wiązań linowych. Drzewa ucierpiały w wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz w wyniku naturalnych procesów „starzenia się” drzew.

Celem wykonania prac pielęgnacyjno konserwacyjnych na drzewach jest przywrócenie,  zachowanie i poprawa stanu biologicznego drzew a także zachowanie ich wartości  przyrodniczych oraz krajobrazowych. Ponadto w wyniku realizacji zadania zostanie wyeliminowane zagrożenie dla bezpieczeństwa otoczenia, wynikające z obecnego stanu zdrowotnego drzew.

Zabiegi pielęgnacyjno – zabezpieczające drzew obejmują zakres prac niezbędny do wykonania w celu zachowania i poprawy stanu zdrowotnego i bezpieczeństwa drzew, w szczególności  planowane do wykonania są  następujące prace:

cięcia sanitarne w obrębie koron 3 drzew,
cięcia sanitarno - pielęgnacyjne w obrębie 87 szt. drzew,
cięcia sanitarno – pielęgnacyjno - konserwacyjne w obrębie koron 11 drzew,
cięcia sanitarno – pielęgnacyjno - redukcyjne w obrębie koron 31 drzew,
cięcia sanitarno – pielęgnacyjno – redukcyjne – cała korona – 1 drzewo.
założenie 6 szt. wiązań linowych 2t*,
założenie 6 szt. wiązań linowych  4t*,
założenie 3 szt. wiązań statycznych.
symbole 2t i 4t oznaczają wytrzymałość na zerwanie lin zastosowanych w wiązaniach.

Prace prowadzone są z zastosowaniem  metod nieinwazyjnych,  przy maksymalnej ochronie bilansu energetycznego drzew, w możliwie najszerszym zakresie przy wykorzystaniu alpinistycznych metod pielęgnacji drzew. Zastosowane zabiegi będą zgodne ze współczesną wiedzą i praktyką rekomendowanymi m.in. przez Europejską Radę ds. Drzew. Generalna zasada prowadzenia prac ma polegać na stosowaniu bezinwazyjnych metod pielęgnacji i zabezpieczania drzew z wykluczeniem jakiegokolwiek „czyszczenia” i impregnowania ubytków oraz otwierania pni drzew. Zakres cięć, zwłaszcza żywych gałęzi i konarów zostanie ograniczony do minimum, tak aby w jak najmniejszym stopniu redukować powierzchnię asymilacyjną i nie generować deficytu energetycznego drzewa.

Wiązania zostaną zamocowane w ważnych z punktu widzenia statyki punktach korony. Używane do tego celu są materiały o wystarczającej wytrzymałości, trwałości i praktycznie wypróbowane.

Przeprowadzenie w/w prac przyczyni się do poprawy stanu biologicznego drzew objętych ochroną prawną, przedłużenia żywotności i zachowania ich unikalnych wartości przyrodniczych. Celem powyższych prac jest osiągnięcie właściwego stanu drzew pod względem przyrodniczym oraz pod w względem bezpieczeństwa dla otoczenia.

Tytuł projektu

,,Pod skrzydłami nietoperza"- zaplanowanie i utworzenie pracowni przyrodniczej w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Niesułkowie.

Numer umowy

392/EE/D/2013

Okres realizacji projektu

17.09.2013 r. – 31.01.2014 r.

Nazwa programu

Konkursu na dofinansowanie w formie dotacji zadań z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn.: "Moja wymarzona ekopracowania"

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

46 220,48 PLN

Dofinansowanie

38 032,53 PLN

Wkład jednostki realizującej projekt

8 187,95 PLN

Na  ekopracownię  zostały zaadoptowane 2 pomieszczenia, które zostały połączenie w jedną salę oraz przeszły gruntowny remont: wyburzenie ściany działowej, zdemontowanie krat w drzwiach wejściowych, wygładzenie powierzchni ścian, malowanie, położenie nowej wykładziny, założenie rolet na okna, wymiana oświetlenia, zakup ławek szkolnych i krzeseł, szaf, tablic informacyjnych oraz wyposażenie sali w pomoce interaktywne i nowe pomoce dydaktyczne. Zorganizowanie ekopracowni  pozwoliło zgromadzić wszystkie pomoce w jednym miejscu, a wyposażenie jej w nowoczesny sprzęt interaktywny oraz nowe i nowoczesne  pomoce dydaktyczne znacząco uatrakcyjniły lekcje przyrody i  bardziej zainteresowały dzieci i ich rodziców  przyrodą i zagadnieniami ekologicznymi, tym bardziej, że  szkoła jest położona na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Nazwa ,, Pod skrzydłami nietoperza” ma przyciągać jak magnes uczniów chętnych do podjęcia trudu prowadzenia badań, obserwacji, którym dbałość o czystość i piękno przyrody leży na sercu. Na ścianie głównej umieszczono tablicę interaktywną, a obok niej dekorację stanowi duże drzewo z gałęziami opartymi o sufit i sąsiednią ścianę. Tuż przy wejściu przyklejono fototapetę wykonaną ze zdjęcia zrobionego w rezerwacie przyrody ,, Parowy Janinowskie”, znajdujących się niedaleko szkoły. Obok niej znajdować się będzie tablica korkowa służąca do prezentacji prac uczniowskich. Na przeciwległej ścianie stanęły 3 szafy, które mieszczą wszystkie pomoce dydaktyczne, a na otwartych półkach- książki i prace uczniów. Naprzeciwko wejścia znajduje się biurko nauczyciela, z komputerem, mikroskopem i wizualizerem. Przed wejściem do pracowni nad drzwiami znajduje się naklejka z dużym nietoperzem, a cała ściana przylegająca do pracowni służy jako wystawa prac i zdjęć pokazujących piękno okolic szkoły. Pracownia  zabezpieczona jest alarmem.

Tytuł projektu

Budowa kanalizacji sanitarnej w Tymiance Lipa

Numer umowy

697/OW/P/2013, U14003/09071, U14004/09072, U14005/09073

Okres realizacji projektu

październik 2013 – lipiec 2014

Nazwa programu

Program Ochrony Zasobów Wodnych  realizowany przez WFOŚiGW w Łodzi

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

1 308 700,00 zł

Dofinansowanie

715 657,00 zł

Wkład jednostki realizującej projekt

593 043,00 zł

 

 

Tytuł projektu

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stryków etap I

Numer umowy

699/OW/P/2013 

Okres realizacji projektu

sierpień 2013 – październik 2013

Nazwa programu

Program Ochrony Zasobów Wodnych  realizowany przez WFOŚiGW w Łodzi

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

192 155,00 zł

Dofinansowanie

135 000,00 zł

Wkład jednostki realizującej projekt

57 155,00 zł

 

 

Tytuł projektu

Rozbudowa przepompowni ścieków w Smolicach, gm. Stryków

Numer umowy

530/OW/P/2012

Okres realizacji projektu

22.10.2012 – 20.12.2012

Nazwa programu

Program Ochrony Zasobów Wodnych  realizowany przez WFOŚiGW w Łodzi

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

443 080,00 zł netto

Dofinansowanie

200 000,00 zł netto

Wkład jednostki realizującej projekt

243 080,00 zł netto

 

 

Tytuł projektu

Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie – I i II etap

Numer umowy

U10067/06002, U10068/06003, U10069/06009, U10145/06092, U10146/07164, U11050/06225

Okres realizacji projektu

lipiec 2011- listopad 2012

Nazwa programu

Program Ochrony Zasobów Wodnych  realizowany przez WFOŚiGW w Łodzi

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

3 635 979,67 zł netto

Dofinansowanie

846 900,00 zł netto

Wkład jednostki realizującej projekt

2 789 079,67 zł netto

 

 

Tytuł projektu

„Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Strykowie.”

Numer umowy

197/GW/P/2012 z dnia 19.07.2012 r. U11116/08124, U12006/08118, U12005/08110, U12035/08035

Okres realizacji projektu

2 marca 2012 r. – 31grudnia 2012 r. 

Nazwa programu

Program Ochrony Zasobów Wodnych  realizowany przez WFOŚiGW w Łodzi

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

1 310 001,32 zł netto

Dofinansowanie

138 282,66 zł netto pochodzących z częściowego umorzenia wcześniejszych pożyczek oraz 1 000 000,00 zł  netto w formie pożyczki

Wkład jednostki realizującej projekt

171 718,66 zł netto

Planowany zakres rozbudowy SUW obejmuje : wyposażenie obiektu SUW w dwa zbiorniki retencyjne o pojemności V-300 m3 każdy wykonanych ze stali kwasoodpornej ,wymianę istniejących pomp głębinowych na pompy o wydajności Q=60 m³/h, wymianę całego orurowania w obrębie stacji na rurociągi ze stali kwasoodpornej,  wyposażenie układu filtracji w przepustnice automatyczne,  wyposażenie obiektu SUW w dmuchawę powietrza do wzruszania złoża, wyposażenie obiektu w pompę płuczną do płukania złoża wyposażenie obiektu w sprężarkę powietrza wraz z rozdzielnią pneumatyczną dla potrzeb aeracji),   wymiana w całości wewnętrznej instalacji oświetlenia, ogrzewania, gniazd remontowych i zasilania urządzeń technologicznych, wyposażenie obiektu stacji w system monitoringu GPRS, rozbudowa budynku stacji oraz budowa wiaty pod agregat prądotwórczy.  Modernizacja stacji jest niezbędna w celu zapewnienia mieszkańcom gminy Stryków ciągłości dostaw wody o odpowiedniej jakości.

 

Tytuł projektu

„Przebudowa drogi gminnej ul. Browarnej w Strykowie wraz z budową kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami.”

Numer umowy

U11049/07052 z dn. 12.08.2011 r.

Okres realizacji projektu

22.07.2011 r. – 20.10.2011 r.

Nazwa programu

Program Ochrony Wód realizowany przez WFOŚiGW w Łodzi

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

345 680,33 zł

Dofinansowanie

144 000,00 zł

Wkład jednostki realizującej projekt

201 680,33 zł

Realizacja inwestycji polegała na wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w centrum miasta Strykowa w ul. Browarnej. Efekt rzeczowy to:
- kanał grawitacyjny z rur PVC 200 o długości 235,5 m;
- ciśnieniowy kanał tłoczny z rur PEHD 110 o długości 122,0 m;
- 5 przyłączy z rur PVC 160 o łącznej długości 78,6 m;
- 3 przyłącza z rur żeliwnych Ø 150 o łącznej długości 15,6 m;
- wybudowanie i uruchomienie tłoczni ścieków typu suchego systemu AWALIFT.

 

Tytuł projektu

„Roboty renowacyjne linii brzegowych (skarb) zbiornika retencyjnego Stryków"  (2011 r.)”

Numer umowy

50/GW/D/2011 z dnia 16.06.2011

Okres realizacji projektu

Kwiecień - czerwiec 2011

Nazwa programu

WFOŚiGW w Łodzi

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

353.751,03zł

Dofinansowanie

208.650,00 zł

Wkład jednostki realizującej projekt

145.101,03 zł

Zadanie polegało na renowacji linii brzegowej zbiornika retencyjnego w Strykowie o łącznej długości 1879 m, usunięciu nanosu/osadu z dna czaszy zbiornika w strefie przycofkowej oraz z dna rzeki Moszczenicy na odcinku wlotowym do zbiornika, wykonaniu brodzika dla dzieci oraz remoncie żelbetowej budowli przelewowo – spustowej.

Renowacja linii brzegowej, po uprzednim geodezyjnym jej naniesieniu, polegała na: plantowaniu ręcznym skarb, darniowaniu skarb na płask z humusem, wykonaniu podsypki z pospółki, wykonaniu pojedynczych i podwójnych kiszek faszynowych na długości 1217 m, rozcieleniu ręcznym włókniny syntetycznej, uzupełnieniu ubytków w licu skarpy piaskiem i jego zagęszczeniu, ułożeniu siatki z teokraty typu GEOWEB na długości 662 m (w tym w wyboju przy plaży) oraz wypełnieniu jej tłuczniem i stabilizacja płynną zaprawą cementową.

Powstały w czasie eksploatacji zbiornika wybój przy plaży, ze względu na duże koszty odtworzenia, nie został odbudowany do pierwotnie przebiegającej górnej krawędzi skarpy. W celu zabezpieczenia skarpy przed usuwaniem i wymywaniem piasku z dna wyboju, został on wyłożony po obwodzie obrzeżami betonowymi i krawężnikami. Krawężniki zatopione zostały na „głębszej wodzie” tzn. od strony zbiornika, obrzeża od strony skarpy. Dno wyboju zostało uzupełnione piaskiem. Dzięki temu powstały wybój zostanie w sposób naturalny wykorzystywany, jako brodzik dla dzieci podczas letniego wypoczynku, co zwiększy atrakcyjność akwenu. Powierzchnia brodzika wynosi 220 m² przy średniej głębokości 0,3 m;

Wydobycie nanosów/osadu z dna czaszy zbiornika w strefie przycofkowej i rzeki Moszczenicy na odcinku wlotowym do zbiornika. Szacunkowa powierzchnia, na której zalegał nanos wynosiła 510 m², a średnia warstwa h= 1 m.

Remont budowli przelewowo – spustowej obejmował: wykonanie i montaż nowych zasuw spustów dennych, wykonanie i montaż kraty stalowej na wlocie spustu pierwszego, wymianę pokrywy otworu montażowego nad turbozespołem, naprawę pomostu roboczego, uzupełnienie ubytków w konstrukcji żelbetowej oraz poprawne ułożenie płyt chodnikowych na koronie wylotu sztolni, które stanowią integralną część umocnienia skarpy korony przed osuwaniem;

Renowacji nie podlegała linia brzegowa zbiornika wchodząca w skład plaży. Z zakresu robót objętych projektem zabezpieczenia skarp faszynadą wyłączone zostały działki o nr ewidencyjnym 78/2 i 159/3, o łącznej długości linii brzegowej 93 m.
 

 

 

Tytuł projektu

„BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY STRYKÓW (2010 r.)”

Numer umowy

Okres realizacji projektu

Nazwa programu

WFOŚiGW w Łodzi

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

217.804,00zł

Dofinansowanie

44.535,00 zł

Wkład jednostki realizującej projekt

173.269,00 zł

Zadanie obejmowało budowę 16 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych w 14 wsiach na terenie gminy Stryków.
Zastosowana technologia oparta na bazie dwukomorowego osadnika gnilnego, gdzie następuje zasadnicze oczyszczanie oraz drenażu rozsączającego pozwoliła na zredukowanie zanieczyszczeń do poziomu określonego przepisami. Realizacja inwestycji poprawiła warunki życia oraz bezpieczeństwo mieszkańców. To inwestycja trwała, przynosząca zarówno ekologiczne jak i ekonomiczne korzyści.

 

 

Tytuł projektu

„Wykonanie prac pielęgnacyjno- konserwacyjnych na drzewach-pomnikach przyrody na terenie gminy Stryków”

Numer umowy

Umowa dotacji Nr 40/OP/D/2008 z dnia 06.06.2008 r. z WFOŚiGW w Łodzi

Okres realizacji projektu

od 21.05.2008 do  dnia 31.07.2008 r

Nazwa programu

WFOŚiGW w Łodzi, zadanie z dziedziny Ochrony  Przyrody i Krajobrazu

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

59 920,00zł

Dofinansowanie

47 936,00 zł

Wkład jednostki realizującej projekt

11 984,00 zł

Głównym celem zadania było przeprowadzenie prac pielęgnacyjno-konserwacyjnych na drzewach- pomnikach przyrody  na terenie gminy Stryków. Zabiegi konserwatorskie obejmowały usuwanie posuszu, ciecia prześwietlające, redukcyjne i techniczne mające na celu utworzenie stabilnej korony. Drzewa  objęte  pracami w ramach w/w zadania to:

  • 142 szt. dębów szypułkowych znajdujących się w „Alei Dębowej” przy  drodze gminnej Bratoszewice-Kalinów
  • 5 szt. dębów szypułkowych znajdujących się w Dobrej
  • 1 szt. lipy drobnolistnej  w Strykowie, ul. Warszawska 12
  • 3 szt. lip drobnolistnych, 3 szt. klonów zwyczajnych i  1 szt. wiązu  szypułkowego  w Niesułkowie
     

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Strykowie
ul. Kościuszki 27
95-010 Stryków
Tel. +48 (42) 719 80 02
Fax. +48 (42) 719 81 93
mail: strykow@strykow.pl

Godziny pracy

pn-pt: 07:00 - 15:00
Godziny pracy kasy Urzędu
pn-pt: 07:00 - 14:00

Licznik odwiedzin

Gratulacje, jesteś
2210807 osobą
na naszej stronie