Stryków, Spotkajmy się w Strykowie

E-Urząd

Wyszukiwarka

Treść strony

Tytuł projektu

Metropolitarna Sieć Szerokopasmowego Dostępu do Internetu – MSSDI

Numer umowy

UDA-RPLD-04.01.00-00-00-002/09-00

Okres realizacji projektu

od 09.07.2009r. do I kwartał 2011

Nazwa programu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa IV -Społeczeństwo informacyjne, Działanie IV.1 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego;

Beneficjent

Miasto Łódź wraz z partnerami: Gmina Stryków, Gmina Andrespol, Gmina Koluszki, Gmina Konstantynów Łódzki, Gmina Nowosolna, Gmina Miasto Zgierz

Całkowita wartość projektu

całkowita wartość projektu dla Gminy Stryków: 667.096,00 PLN

Dofinansowanie

dofinansowanie dla Gminy Stryków (75% kosztów kwalifikowalnych):
449 814,00 PLN

Wkład jednostki realizującej projekt

wkład własny Gminy Stryków: 217.282,00 PLN

Przystępując do projektu Gmina Stryków, postawiła sobie za cel główny budowę nowoczesnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. Realizacja celu nastąpiła dzięki budowie zaawansowanej infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie Miasta-Gminy Stryków przy wykorzystaniu najnowszych rozwiązań informatycznych i technologicznych. Położone zostało okablowanie strukturalne, a funkcjonujące w Gminie urządzenia zostały podłączone w sposób bezpieczny do Internetu, zainstalowano także system backupu i system antywirusowy.
W ramach przedsięwzięcia aby, jak najlepiej świadczyć usługi dla mieszkańców i przedsiębiorców, również on- line, została zakupiona i zainstalowana infrastruktura sprzętowa, tj. komputery, drukarki, serwery.
Kolejne zadanie polegało na wdrożeniu i uruchomieniu Systemu Wspomagania Zarządzania Oświatą, dzięki któremu placówkami oświatowe będą efektywnie zarządzane, a którego funkcjonalność dotyczy w szczególności:

 • Planowania organizacji placówki
 • Planowania cyklu budżetowego i analiz budżetowych
 • Planowania lekcji i dyżurów
 • Kontroli przestrzegania realizacji obowiązku nauki i obowiązku szkolnego
 • Obsługi finansowej placówek oświatowych
 • Obsługi kadrowej placówek oświatowych
 • Obsługi płacowej placówek oświatowych
 • Systemu zarządzania informacją o uczniu.

W dużej mierze projekt przyczynia się do rozwoju części polegającej na zarządzaniu placówkami oraz w placówkach, co dotyczy strony finansowej, kadrowej, jak i organizacji pracy wewnątrz jednostek. Zainstalowany System wspomaga również pracę nauczycieli poprzez:

 • elektroniczny dziennik, który umożliwia zapisywanie ocen i uwag o uczniu, frekwencji
 • możliwości drukowania arkuszy ocen
 • komunikowanie się on-line z rodzicami uczniów
 • oraz Rodziców, którzy uzyskają:
 • stały dostęp do informacji o swoim dziecku, jego: frekwencji, uwagach, planach lekcji, terminach sprawdzianów i zebrań
 • możliwość komunikowania się z nauczycielami i administracja szkolną.

 

Zaprojektowane działania przyczyniają się do poprawy jakości życia publicznego oraz zwiększenia wydajności i efektywności pracy urzędu. Wdrożony system informatyczny usprawnia zarządzanie, poprawia jakość prowadzenia placówek oświatowych podległych Gminie, zarówno pod względem finansowym, jak i organizacyjnym oraz co ważne zwiększa szybkość przepływu informacji na linii urząd-placówka oświatowa.

Zakończenie projektu od względem rzeczowym i finansowym nastąpiło w IV kwartale 2010 roku.
 

http://www.youtube.com/watch?v=58CbMPTlRCs

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Strykowie
ul. Kościuszki 27
95-010 Stryków
Tel. +48 (42) 719 80 02
Fax. +48 (42) 719 81 93
mail: strykow@strykow.pl

Godziny pracy

pn-pt: 08:00 - 16:00
Godziny pracy kasy Urzędu
pn-pt: 08:00 - 15:00

Licznik odwiedzin

Gratulacje, jesteś
2139659 osobą
na naszej stronie