Stryków, Spotkajmy się w Strykowie

E-Urząd

Wyszukiwarka

Nawigacja

Menu  /  Newsy  /  2011  /  

Treść strony

WOŚP 2012

Zapraszamy serdecznie na XX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na plac przed Domem Kultury w Strykowie. Gramy z pompą! Zdrowa mama, zdrowy wcześniak, zdrowe dziecko, czyli na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia wcześniaków oraz pomp insulinowych dla kobiet ciężarnych z cukrzycą.

więcej

komentarze (0)

Konkurs na stanowisko dyrektora

Zarządzenie Nr 1/2012 i Nr 2/2012
Burmistrza Miasta-Gminy Stryków

z dnia 3 stycznia 2012 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Niesułkowie
oraz
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Strykowie.

więcej

komentarze (0)

"Wycieczka po Powiecie Zgierskim"

Fundacja "Twórczy, Aktywni" oraz Starostwo Powiatowe w Zgierzu doceniło trzech gimnazjalistów Zespołu Szkół nr 1 w Strykowie, którzy stworzyli grę planszową na wzór światowego hitu Monopoly, o nazwie "Wycieczka po Powiecie Zgierskim". Za kupno nieruchomości płaci się w walucie nazwanej zgierkami”, a gdy chce się podwoić ich ilość, trzeba poprawnie odpowiedzieć na wylosowane pytania. W koncepcji gry pomagała opiekunka gimnazjalistów ze Strykowa pani Dominika Skolik, lecz jak sama mówi ostateczny kształt i wykonanie wszystkich szczegółów należało do uczniów. Autorzy gry: Marcel Płóciennikowski, Dominik Szydlik i Krzysztof Olszewski zostali nagrodzeni w konkursie "Zgierskie wątki". Ponadto istnieje szansa, że Starosta Zgierski podejmie decyzję o wydaniu gry w większym nakładzie, aby służyła promocji powiatu.

więcej

komentarze (0)

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW Z TERENU MIASTA-GMINY STRYKÓW

Szanowni Państwo,
Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Zgierzu informuje, iż z dniem 2 stycznia 2012 r. wchodzi w życie porozumienie pomiędzy poszczególnymi miastami i gminami a Starostwem, dotyczące pomocy  w załatwieniu spraw związanych z dokumentacją kierowaną do Wydziału Komunikacji.
Od tego dnia wyznaczony urzędnik miasta/gminy zeskanuje dokumenty potrzebne do zarejestrowania pojazdu, wymiany prawa jazdy itp., a następnie prześle je do urzędnika starostwa, który po zapoznaniu się ze sprawą skontaktuje się z petentem w celu dalszego jej załatwienia.

więcej

komentarze (0)

XVIII sesja Rady Miejskiej

29 grudnia br. odbyła się XVIII sesja Rady Miejskiej, na której podjęto 11 uchwał w tym 2 najważniejsze: uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta-Gminy Stryków oraz uchwalono budżet Miasta-Gminy Stryków na 2012 rok. Za uchwałą budżetową głosowało 14 radnych.  13 radnych poparło uchwałę budżetową a radny Łukasz Orłowski wstrzymał się od głosu. Obecnie Rada Miejska w Strykowie liczy 14 radnych, gdyż zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 grudnia br. został wygaszony mandat radnego Bogdana Walczaka.

więcej

komentarze (0)

Informacja

Urząd Miasta-Gminy Stryków informuje, że w dniu 30 grudnia br. Kasa Urzędu czynna będzie do godziny 10:00.

Wyniki konkursów świątecznych

Dnia 08.12.2011 roku w godzinach przedpołudniowych, w Domu Kultury w Strykowie odbyło się posiedzenie jury powołanego do oceny prac z konkursowych.

więcej

Spotkanie wigilijne władz samorządowych

W dniu 21 grudnia o godzinie 13 w dużej sali strykowskiego urzędu odbyło się spotkanie wigilijne władz samorządowych, księży Kościoła Starokatolickiego Mariawitów i Kościoła Rzymskokatolickiego oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy. Burmistrz Miasta-Gminy Stryków Andrzej Jankowski  podziękował za przybycie oraz złożył wszystkim obecnym świąteczne życzenia. W imieniu księży życzenia świąteczne i noworoczne złożył ksiądz Karol Andrzejczak. Zgodnie z bożonarodzeniowym zwyczajem przełamano się opłatkiem, a wspólnie spędzony czas upłynął na śpiewaniu kolęd.

więcej

komentarze (0)

Informacja

Urząd Miasta-Gminy Stryków informuje, że w dniu 22 grudnia br. Będzie przyjmował interesantów do godziny 15:00. Kasa Urzędu czynna do godziny 14:00. Natomiast w dniu 23 grudnia br. do godziny 13:00 a Kasa Urzędu czynna do godziny 11:00.

data: 2011.12.21

Wigilia seniorów

Prawie stu seniorów, mieszkańców wsi: Dobra, Dobra Nowiny, Dobieszków, Ługi, Klęk, Kiełmina, Michałówek oraz Orzechówek i Witanówek, gościło w minioną niedzielę na wigilii zorganizowanej przez Stowarzyszenie przy Parafii św. Doroty NADZIEJA z Dobrej. Na zaproszenie gospodarzy odpowiedzieli również ks. Krzysztof Szalewski – proboszcz parafii rzymskokatolickiej w Dobrej, radny - Sławomir Źródło oraz Andrzej Janeczko – sołtys Ługów.

więcej

komentarze (0)

KOLĘDOWE KARAOKE W REMIZIE W ŁUGACH

Jest czwartek, 15.XII.2011 r.w Ługach , w remizie ostatnie przygotowania do kolędowego karaoke. Idea jest prosta: zwykle śpiewamy pierwsze dwie zwrotki kolęd, ponieważ pozostałych nie znamy. Dlatego dzisiaj kolędy mają być zaśpiewane w całości. Scena Pod Bobrami, tym razem czeka na kolędników. Na dużym ekranie wyświetlony tekst pierwszej kolędy „Bóg  się rodzi”, obok palące się świeczki, choinka ze światełkami, okrągły stół z organami, długi stół pośrodku salki z wigilijnymi smakołykami przygotowanymi przez KGW i rzędy krzeseł. Między tym wszystkim sprawdzający instrument i aparaturę nagłaśniającą Sołtys i strażacy – organizatorzy całego zdarzenia. Błyska światełko magnetofonu – to redaktor Radia Łódź Małgorzata Warzecha robi reportaż dla swojej stacji, do świątecznego programu.

więcej

komentarze (0)

Rekordowa ilość szkół w Klubie Bezpiecznego Puchatka

Ponad 50% szkół podstawowych z całej Polski bierze udział w programie Klub Bezpiecznego Puchatka. 230 000 Pierwszoklasistów z ponad 7 000 szkół razem z Puchatkiem uczy się, jak być bezpiecznym w domu, w szkole i na drodze.

We wszystkich szkołach, które zgłosiły się do programu trwają obecnie zajęcia, prowadzone na podstawie materiałów Klubu Bezpiecznego Puchatka. Klasy I otrzymały od Organizatorów materiały edukacyjne dla nauczycieli, książeczki dla dzieci oraz broszury dla rodziców. Puchatek uczy Pierwszoklasistów bezpiecznego poruszania się po drodze, jakich zachowań unikać w szkole i dlaczego nie należy otwierać drzwi obcym.

więcej

Kolędowe karaoke na Ługach - ZAPRASZAMY

W czwartek tj.15 grudnia o godzinie 18.00 sołtys wsi Ługi i OSP Ługi zapraszają na kolędowe karaoke, czyli wieczór kolędowy z zaproszonymi gośćmi: duchownymi katolickim i mariawickim oraz Burmistrzem Miasta - Gminy Stryków. Ciasta i skromną potrawę wigilijną przygotuje KGW z Ługów. Ponadto: Trzeci Oddech Kaczuchy, wigilijny nastrój i fajna zabawa.Wstęp: 1 kg cukru. Miejsce: Scena Pod Bobrami  w remizie OSP Ługi.

więcej

komentarze (0)

Udało się uratować szkołę w Bratoszewicach

Do ostatniej chwili trwały pertraktacje w sprawie dalszych losów Zespołu Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich w Bratoszewicach. Dosłownie kilkanaście minut przed godziną 17.00, na którą wyznaczono spotkanie, zorganizowane przez radę rodziców, osiągnięto konsensus. I tak oto niosący transparenty, nastawiony na walkę o uratowanie szkoły przed likwidacją tysięczny tłum młodzieży, rodziców i mieszkańców usłyszał z ust starosty zgierskiego Krzysztofa Kozaneckiego zapewnienie, że placówka będzie nadal funkcjonować. Po tych słowach rozległy się gromkie brawa.

więcej

komentarze (0)

PROJEKT „SPOŁECZNIE ZNACZY EKONOMICZNIE KONTYNUACJA”

PROJEKT „SPOŁECZNIE ZNACZY EKONOMICZNIE KONTYNUACJA”

Cel główny projektu

Wzmocnienie sektora Ekonomii Społecznej (ES) w województwie łódzkim oraz wzrost zainteresowania tematem ES i możliwości zatrudnienia w sektorze ES przez kontynuację działalności Regionalnego Inkubatora Ekonomii Społecznej (RIES).

Grupy docelowe

1. Osoby fizyczne (OF) – osoby bezrobotne, w tym osoby długotrwale bezrobotne

2. Podmioty ekonomii społecznej (PES) – w tym:
   a. spółdzielnie socjalne, spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych
   b. organizacje pozarządowe
   c. podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym:
     a) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
     b) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

3. Instytucje ekonomii społecznej (IES) – instytucje rynku pracy (publiczne służby zatrudnienia, Ochotnicze Hufce Pracy, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego, instytucje partnerstwa lokalnego oraz wszystkie instytucje wpływające na rynek pracy), Instytucje pomocy i integracji społecznej (jednostki organizacyjne pomocy społecznej określone
w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004 r. z późn. zm.) oraz jednostki zatrudnienia socjalnego, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej
i inne podmioty prowadzące działalność w sferze pomocy i integracji społecznej.

Grupy priorytetowe

a. Osoby w wieku 50+
b. Osoby bezrobotne, w tym długotrwale bezrobotne
c. Osoby powracające na rynek pracy
d. Osoby niepełnosprawne
e. Osoby wychodzące z uzależnień
f. Osoby niezatrudnione, korzystające ze świadczeń społecznych
g. Osoby zamieszkujące obszary wiejskie i miasta do 25 tys. mieszkańców


Co oferujemy w projekcie?

o Usługi informacyjno-konsultacyjne dla zainteresowanych ekonomią społeczną świadczone
w Punkcie Kontaktowym Projektu, który mieści się w siedzibie Instytutu Europejskiego,
ul. Piotrkowska 262/264. Jest czynny w pn. 12-20, wt. - pt. 9.00-17.00

o Szkolenia (dla PES, IES, OF) obejmujące następujące tematy:
      - Trening interpersonalny z elementami coachingu
      - Prawne i formalne aspekty działalności gospodarczej w ramach ES
      - Pozyskiwanie funduszy z UE w tym polityki horyzontalne
      - Tworzenie, promocja rozwój partnerstw lokalnych
      - Rachunkowość Podmiotów Ekonomii Społecznej
      - Liderki lokalne
      - Pozyskiwanie sponsora
      - Gender mainstreaming
      - Dofinansowanie lokalne
      - Tworzenie biznes planów
      - Obsługa komputera

o Doradztwo indywidualne i grupowe według zidentyfikowanych potrzeb – otwarte punkty doradcze zostaną zlokalizowane w Biurze Projektu oraz w podregionach piotrkowskim, sieradzkim i skierniewickim.

o Usługi wspierające sieć Regionalnych Inkubatorów Ekonomii Społecznej:
     - 15 dni ekonomii społecznej w regionie łódzkim
     - 10 panelowych spotkań ekspertów w formie dyskusji moderowanej, po których powstanie 10 publikacji nt. dobrych praktyk
     -  5 spotkań integracyjnych sieci RIES promujących współpracę sieciową

o Usługi prawne, marketingowe, księgowe – od VI 2012; pokrycie kosztów kampanii marketingowych oraz usług księgowych i prawnych  dla wybranych w drodze konkursu 10 PES prowadzących działalność gospodarczą.

Zainteresowanych uczestnictwem w projekcie prosimy o kontakt:

Biuro Projektu:
Fundacja Studiów Europejskich – Instytut Europejski w Łodzi
ul. Piotrkowska 262/264
90-361 Łódź
Tel.: 42 291 03 16
Fax: 42 637 05 86

Anna Krasińska
Julia Perlińska-Mieszek

Informacja

Urząd Miasta-Gminy Stryków informuje, że w dniu 22 grudnia br. Będzie przyjmował interesantów do godziny 15:00. Kasa Urzędu czynna do godziny 14:00. Natomiast w dniu 23 grudnia br. do godziny 13:00 a Kasa Urzędu czynna do godziny 11:00.

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta-Gminy Stryków
Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012r.

więcej

komentarze (0)

Zaproszenie do udziału w badaniach fokusowych

W imieniu Firmy PHIN Consulting oraz kadry naukowej Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej serdecznie zapraszamy do udziału w organizowanych w ramach projektu "ŁÓDZKIE - TYGIEL FIRM LOGISTYCZNYCH" -  wieloaspektowe badania przedsiębiorstw logistycznych aglomeracji łódzkiej  badaniach fokusowych.

więcej

komentarze (0)

Karol Strasburger w Ługach

Każdy z widzów, który chciał na żywo zobaczyć gospodarza Familiady na Scenie Pod Bobrami w miejscowej remizie Ochotniczej Straży Pożarnej, targał z sobą torbę foliową a w niej cukier, który strażacy(współorganizatorzy imprezy) zbierają na wypiek ciast w związku z przyszłoroczną 70-tą rocznicą powstania jednostki OSP w Ługach. Był to bilet wstępu na której gospodarzem był sołtys z gitarą, czyli Andrzej Janeczko z zespołu Trzeci Oddech Kaczuchy.

więcej

komentarze (0)

Warsztaty plastyczne dla seniorów

W dniu 1 grudnia br. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strykowie zorganizował już po raz kolejny warsztaty plastyczne skierowane do seniorów Miasta- Gminy Stryków. Tematem spotkania były ozdoby świąteczne wykonywane techniką filcowania- poprowadzone przez p. Danuta Nowak. Warsztaty cieszą się ogromnym zainteresowaniem.

więcej

komentarze (0)

III Regionalne Konfrontacje Zespołów Tańca Nowoczesnego

W dniu 26 listopada zespół Agat uczestniczył w III Regionalnych Konfrontacjach Zespołów Tańca Nowoczesnego w Tomaszowie Mazowieckim. I tym razem podopieczne p.Agnieszki Waszkiewicz w układzie "Strzała amorka" zostały zauważone przez jury i nagrodzone I Miejscem.

 

więcej

komentarze (0)

Pożegnanie księdza Bernarda

Wczoraj w Koźlu odbyła się ceremonia pogrzebowa, a po niej pożegnanie zmarłego kapłana Bernarda Wieteska na cmentarzu w Kurowicach. Mszy świętej przewodniczył biskup pomocniczy Ireneusz Pękalski. Zmarłego kapłana przyszli pożegnać przyjaciele, parafianie i mieszkańcy Gminy Stryków.

więcej

Odszedł Ksiądz Bernard Wieteska

"Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych..." Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż wczoraj 16 listopada w wieku 74 lat zmarł ksiądz Bernard Wieteska, wieloletni duszpasterz i proboszcz parafii w Koźlu.
Ksiądz Bernard święcenia kapłańskie przyjął w 1960 roku,  w zeszłym roku obchodził 50 lat kapłaństwa. Parafią kozielską kierował od 18 VI 1992.
17 listopada o godz. 16.00 w Koźlu odprawiona zostanie msza święta za śp. księdza Bernarda. W poniedziałek 21 listopada trumna z ciałem księdza proboszcza zostanie wystawiona od godz. 10.00 w kościele w Koźlu. Na godz. 11.00 planowana jest ceremonia pogrzebowa, a pożegnanie zmarłego Kapłana odbędzie się na cmentarzu w Kurowicach gm. Brójce.

więcej

Powiatowe Uroczystości 11 Listopada w Strykowie

W tym roku Stryków po raz pierwszy był organizatorem Powiatowych Uroczystości upamiętniających Odzyskanie Niepodległości przez Polskę.
Pierwszym punktem obchodów był spektakl  aktorów ze Śródmiejskiego Forum Kultury z Łodzi pt.”Do Ciebie Polsko”, przedstawiany w Kościele pw.św. Marcina w Strykowie . Program pod kierownictwem muzycznym p. Teresy Stokowskiej-Gajda zawierał piosenki legionowe i teksty patriotyczne oraz wspomnienia wydarzeń historycznych z lat 1914-1918. Młodzi aktorzy epatowali radosnym ale i wzruszającym nastrojem.

więcej

komentarze (0)

Konkurs

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi zaprasza wszystkich, którzy lubią robić zdjęcia lub mają talent literacki i chcą pochwalić się swoją twórczością do udziału w konkursie literacko - fotograficznym "SŁOWEM I OBRAZEM O PO KL".

więcej

Domofon ICE

W środę 9 listopada uczniowie wszystkich szkół podstawowych w Gminie Stryków  wzięli udział w nowatorskim programie społecznym „Domofon ICE”. To akcja, dzięki której dzieci bezpłatnie otrzymują odblaskowe zawieszki ze spersonalizowanymi kartami ICE zawierającymi dane opiekunów.

więcej

komentarze (1)

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy zaprasza na konferencję

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy wraz z współorganizatorami  zaprasza 18 listopada br. na doroczną konferencję, poświęconą prezentacji projektów zrealizowanych w ramach III Osi priorytetowej RPO WŁ. Spotkanie,  które w dużej mierze poprowadzą  nasi beneficjenci dzieląc się swoimi doświadczeniami, adresowane jest  m.in. do przedstawicieli firm, będących na etapie podpisania umów i przymierzających się do realizacji projektów.

więcej

Bezpieczeństwo przy autostradzie

W środę 9 listopada uczniowie wszystkich szkół podstawowych w Gminie Stryków  wezmą udział w nowatorskim programie społecznym „Domofon ICE”. To jedyna akcja w Polsce, dzięki której dzieci bezpłatnie otrzymują odblaskowe zawieszki ze spersonalizowanymi kartami ICE zawierającymi dane opiekunów.

więcej

Ogłoszenie o konkursie

Burmistrz Miasta-Gminy Stryków ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby w Koźlu.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1, § 2, § 5 oraz w § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436).

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

więcej

komentarze (0)

Rozkład kursów autobusów MPK na 1 listopada br

Poniżej udostępniamy rozkład kursów autobusu 60B na 1 listopada br.

więcej

Umowy o dofinansowanie podpisane.

26 października podpisano umowy w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi o dofinansowanie dwóch projektów złożonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie. Koordynatorem projektów jest Wydział Informacji, Promocji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych Urzędu Miasta-Gminy Stryków. Pierwszy wniosek dotyczy „Budowy kanalizacji sanitarnej w Swędowie” ( dofinansowanie w wysokości 1.825.464 zł). Zakończenie realizacji projektu przewidziane jest na koniec 2012 r. Drugi  wniosek na zadanie pn. „Zakup samochodu do odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Stryków” - dofinansowanie 153 839,00 zł.

więcej

komentarze (0)

Informacja dla klientów Oddziałów Zamiejscowych Wydziału Komunikacji

W związku z przeniesieniem Oddziałów Zamiejscowych Wydziału Komunikacji w Głownie i Ozorkowie do Wydziału Komunikacji w Zgierzu, ul. Długa 49 informujemy, że w dniu 28 i 31 października 2011 r. klienci w/w oddziałów nie będą obsługiwani. W związku z powyższym zapraszamy państwa od 2 listopada 2011r. do Wydziału Komunikacji w Zgierzu, ul. Długa 49.

więcej

komentarze (1)

Uroczystości Odzyskania Niepodległości przez Polskę

II miejsce zespołu AGAT

W dniu 22 października 2011 Zespół Agat brał udział w X Tanecznych Wiktoriach w Głownie. Na scenie wystąpiło ponad 900 tancerzy, którzy zaprezentowali swoje umiejętności w czterech kategoriach wiekowych. Zespół Agat zdobył II Miejsce z układami "Strzała Amora" oraz "Wiosna" oraz II Miejsce w kategorii wiekowej 12-15 lat - "Pantery" i "Lalki". W kategorii wiekowej powyżej 16 lat reprezentacja Agat otrzymała Wyróżnienie za układ "Maszyna".

więcej

komentarze (0)

Zmiany w Wydziale Komunikacji

Z powodu trudnej kondycji finansowej powiatu zgierskiego spowodowanej potrzebą zwiększenia wydatków na oświatę, Domy Pomocy Społecznej oraz spłatą wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 30 mln zł, Zarząd Powiatu Zgierskiego podjął decyzję o likwidacji oddziałów zamiejscowych Wydziału Komunikacji w Głownie i Ozorkowie. Roczne koszty utrzymania w/w oddziałów szacowane są na 250 tys. zł.

więcej

komentarze (0)

Nagrody z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej

7 pedagogów otrzymało dziś, z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej, nagrody Burmistrza Miasta – Gminy Stryków za szczególne osiągnięcia w pracy na rzecz rozwoju oświaty i wychowania młodego pokolenia Polaków.  Wnioski o przyznanie danemu nauczycielowi nagrody burmistrza są przyjmowane corocznie do dnia 15 września. Mogą je składać:  dyrektorzy szkół, rady rodziców oraz burmistrz.  Nagrody w tym roku otrzymali: Anna Tomczak, Ewa Kielak, Ewa Piórkowska, Sylwia Miedziak-Walawender, Joanna Tokarska, Bogumiła Kusy oraz Jadwiga Kapusta. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy.

więcej

komentarze (0)

Dotacje z PROW

Wielkim sukcesem zakończył się nabór na Działanie "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" w zakresie tworzenia systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych oraz gospodarki wodno-ściekowej, ogłoszonych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

więcej

komentarze (0)

Dobiegły końca inwestycje gminne

Zakończyły się i zostały odebrane następujące inwestycje gminne: 1. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Niesułkowie, 2. Zagospodarowanie obrzeży zbiornika retencyjnego w Strykowie z budową kompleksu sportowo-turystyczno-rekreacyjnego, 3. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Zagłoba.

więcej

Dzień Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo, z okazji Dnia Edukacji Narodowej kieruję do Państwa, Drodzy Nauczyciele, Pracownicy Oświaty najlepsze życzenia satysfakcji z wykonywanej pracy, zdrowia, optymizmu, energii i wytrwałości.

więcej

Frekwencja w Gminie Stryków 46,96%

W Gminie Stryków uprawnionych do głosowania było 9 929 osób. Wydano 4 665 kart do głosowania. Liczba głosów ważnych 4 461(sejm) 4 507(senat), frekwencja wyniosła 46,96%. Największa frekwencja była w siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej w Dobieszkowie i wyniosła 56,71%, a najmniejsza w Koźlu 38,24%.

więcej

Węzeł Stryków

Na to, czy dany region jest atrakcyjny dla jego mieszkańców, a także dla odwiedzających go gości i turystów, ogromny wpływ ma dziś komunikacja.

więcej

HALO...TU NIESUŁKÓW

Pierwsze i z pewnością nie ostatnie spotkanie z  Łódzkim Klubem Łączności LOK "SP-7-KQL" za nami. Wiele wrażeń dostarczyło sobotnie popołudnie i wieczór tym, którzy zechcieli się wybrać na spotkanie. Goście z Łodzi prócz oczywiście nawiązywania łączności z innymi "krótkofalowcami" zaprezentowali kolekcje różnych radiostacji i odbiorników z rożnych okresów czasowych, oraz kartek SQL. (kartka SQL to takie  papierowe potwierdzenie nawiązania łączności). Wiele życzliwości i zachęty płynęło od "krótkofalowców" z którymi nawiązano łączność a wciągu kilkugodzinnego spotkania udało się połączyć z tak odległymi miejscami jak Gdynia, Jarosław, Bytom, Piekary Ślaskie, Piła, Bydgoszcz. Warto dodać, że każdy z kim udało nam się połączyć otrzyma pamiątkową kartkę SQL zaprojektowaną przez p. Agnieszkę Kacprzak a ufundowaną przez Urząd Miasta i Gminy w Strykowie. Kto nie był niech żałuje.

komentarze (1)

autor: Wojciech Tomczak, data: 2011.10.04

Wycieczka do Kalisza i Gołuchowa

Dnia 30 września 2011 r. 45 osobowa grupa dzieci z Gminy Stryków pojechała na wycieczkę do Kalisza i Gołuchowa. Uczestnikami wycieczki były dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 2 w Strykowie oraz Szkoły Podstawowej w Niesułkowie. Wycieczkę zorganizowała i sfinansowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
W czasie wycieczki dzieci zwiedziły zamek w Gołuchowie, spacerowały po pięknym parku pełnym starych drzew i stawów. W sąsiedztwie parku żyje stadko żubrów, jeleni, i koni polskich, które dzieci oglądały ze specjalnych miejsc obserwacyjnych. Następnie pojechały do Kalisza, gdzie oglądały Stare Miasto, Ratusz, mury obronne i najstarszy kościół pod wezwaniem św. Józefa.

komentarze (0)

autor: Wojciech Tomczak, data: 2011.10.03

I Festiwal Twórców Ludowych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „POLCENTRUM”
Zaprasza Twórców Ludowych z gmin członkowskich
tj. Domaniewic, Głowna, Ozorkowa, Piątku i Strykowa
do uczestnictwa w I FESTIWALU TWÓRCÓW LUDOWYCH i konkursu na najciekawszą pracę wykonaną przez uczestników festiwalu, który odbędzie się w miejscowości Czerchów w dniu 15.10.2011 r.

więcej

II Festiwal Smaków

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „POLCENTRUM” Zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich z gmin członkowskich tj. Domaniewic, Głowna, Ozorkowa, Piątku i Strykowa do uczestnictwa w II Festiwalu Smaków i konkursie kulinarnym pn.

więcej

UWAGA Od 1 października wracają pociągi. -aktualizacja (04.10.2011)

1 października planowana jest inauguracja linii kolejowej Łódź Kaliska – Łowicz Główny. Tego dnia z Łodzi o godz. 9.37 wyjedzie do Łowicza delegacja z Urzędu Marszałkowskiego, na którą na dworcu Łowicz Główny czekać będą władze miasta (w Strykowie będzie o 10.10).

W obie strony jeździć będzie 6 pociągów, choć nie wszystkie codziennie.
Rozkład z Łodzi Kaliskiej wygląda następująco:
5.57 [4]  (w Strykowie o godz. 6.30, w Głownie 6.41, w Łowiczu 7.23),
9.37  (Stryków 10.10, Głowno 10.22, Łowicz 10.57),
13.45 [2]  (Stryków 14.19, Głowno 14.30, Łowicz 15.05),
15.41 [1]  (Stryków 16.17, Głowno 16.29, Łowicz 17.05),
16.53 [2]  (Stryków 17.26, Głowno 17.38, Łowicz 18.13),
18.30  (Stryków 19.14, Głowno 19.25, Łowicz 20.00).
Z Łowicza do Łodzi:
5.00 [2]  (Głowno 5.36, Stryków 5.48, Łódź 6.33),
6.32 [1]  (Głowno 7.07, Stryków 7.19, Łódź 7.57),
8.35 [2]  (Głowno 9.10, Stryków 9.21, Łódź 10.00),
11.38  (Głowno 12.14, Stryków 12.25, Łódź 13.04),
15.50  (Głowno 16.32, Stryków 16.43, Łódź 17.22),
18.25[3]  (Głowno 19.00, Stryków 19.11, Łódź 19.51).

Objaśnienia
[1] – od 3.10 codziennie;
[2] – od poniedziałku do piątku, oprócz świąt;
[3] – od 3.10 codziennie oprócz sobót;
[4] – od 3.10 codziennie oprócz niedziel.

Rozkład ten będzie obowiązywał do 15 października, później będą zmiany.

Przykładowe ceny biletów jednorazowych w pociągach REGIO:
Łowicz – Łódź Kaliska: 8,50 zł (normalny), 4,16 zł (studencki)
Głowno – Łódź Kaliska: 5 zł (normalny), 2,45 zł (studencki)
Stryków – Łódź Kaliska: 4,50 zł (normalny), 2,20 (studencki)

 

 

komentarze (4)

autor: Wojciech Tomczak, data: 2011.10.29
9.21 pociąg relacji Łowicz - Łódź wjeżdża na Strykowską...
9.21 pociąg relacji Łowicz - Łódź wjeżdża na Strykowską stację
Pani Elżbieta Jasik mieszkanka Gminy Stryków jest bardzo...
Pani Elżbieta Jasik mieszkanka Gminy Stryków jest bardzo zadowolona z przywrócenia pociągów do Łodzi.
9.21 pociąg odjeżdża w kierunku Łodzi.
9.21 pociąg odjeżdża w kierunku Łodzi.

Konkurs fotograficzny „Las w kadrze” - finał konkursu

Zakończył się konkurs pt. "Las w kadrze". Poniżej w galerii przedstawiamy nadesłane zdjęcia. Autorów zwycięskich zdjęć prosimy o zgłaszanie się po odbiór nagród do Wydziału Informacji, Promocji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych. Za udział w konkursie wszystkim dziękujemy.

więcej

komentarze (1)

Wakacyjna fotografia - finał konkursu

Zakończył się konkurs pt. "Wakacyjna fotografia:. Poniżej w galerii przedstawiamy nagrodzone zdjęcia. Autorów zdjęć prosimy o zgłaszanie się po odbiór nagród do Wydziału Informacji, Promocji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych. Za udział w konkursie wszystkim dziękujemy i zapraszamy ponownie za rok.

więcej

komentarze (0)

"Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

Od 26 września do 7 października 2011 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", które finansowane jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Na takie wsparcie przeznaczono w tegorocznym naborze ponad 2,5 miliarda zł.

więcej

ANIMATORZY NA START!

Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi ogłasza nabór uczestników Projektu „Animator kultury” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej

Bezpieczna droga z domu do szkoły...

26 września Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizowała dla uczniów klas 1 szkół z terenu Gminy Stryków spotkanie z funkcjonariuszami drogówki na temat "Bezpieczeństwa dzieci z domu do szkoły, w szkole i na ulicy". Policjanci tłumaczyli dzieciom jak mają bezpiecznie przechodzić przez ulicę, oraz rozdali dzieciom odblaskowe gadżety i kamizelki. Następnie dzieci zwiedziły urząd a w nim  pokój burmistrza gdzie ochoczo zasiadały w fotelu burmistrza.

komentarze (0)

autor: Wojciech Tomczak, data: 2011.09.26

Wielkie grzybobranie w Ciołku

24 września odbyła się V edycja organizowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich i Radę Sołecką Wielkiego Grzybobrania w Ciołku. W tym roku grzybów ze względu na brak opadów deszczu  było mało ale dopisali uczestnicy, którzy ochoczo wyruszyli do lasu szukać prawdziwków i podgrzybków. Po dwóch godzinach nastąpiła prezentacja znalezionych grzybów i rozstrzygnięcie konkursu przez Pana Burmistrza Andrzeja Jankowskiego.

W konkursie na najładniejszy koszyk z grzybami zwyciężyli:
I m. Dorota Krucz ze Zgierza
II m. Teresa Majchrzak z Osse
III m. Alicja Zasadzka z Grabowa
Wyróżnienie. Krzysztof Wasiela ze Zgierza

W konkursie na największego grzyba jadalnego zwyciężyli:
I m. Edward Sobierajski z Wrzasku
II m. Halina Jankowska Tymianka
III m. Bożena Motylińska z Woli Błędowej
Wyróżnienie. KGW Tymianka

W konkursie na największą ilość zebranych grzybów zwyciężyli:
Im. Anna Sasin z Tymianka (61)
IIm. Alicja Zasadzka z Grabowa (59)
IIIm. Wiesława Podolska z Zagłoby (51)

W konkursie na największą różnorodność gatunków zebranych grzybów jadalnych zwyciężyli:
I m. KGW Tymianka (8szt.)
II m. Teresa Majchrzak z Osse (7 szt.)
III m. Jarosław Włodarczyk z Woli Błędowej (6szt.)

W konkursie na najmniejszy grzyb jadalny zwycięzyli:
I m. Teresa Kołodziejska z Głowna
II m. Kamil Michalski z Łodzi oraz Marzena Skwarko ze Swędowa
III m. Maria Mastalska z Łodzi

Dla strudzonych wędrówką po lesie czekały pyszne dania przyrządzone przez mieszkańców oraz Koło Gospodyń Wiejskich ze wsi Ciołek. Po wystawie grzybów rozpalono ognisko i do wieczora czas upływał na słuchaniu muzyki i pieczeniu kiełbasek.

komentarze (0)

autor: Wojciech Tomczak, data: 2011.09.26

Zawody Sportowo -Pożarnicze Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej z Gminy Stryków

4 września w Bratoszewicach odbyły się coroczne Zawody Sportowo -Pożarnicze Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej z Gminy Stryków, w których wzięły udział: jedna Drużyna Młodzieżowa dziewcząt i chłopców, 3 drużyny kobiece oraz 10 drużyn męskich.
Rywalizacja od samego początku była bardzo zacięta, osiągane czasy przyprawiały o zawrót głowy, nie zabrakło również niespodzianek. Należy jednak podkreślić, że podczas poszczególnych startów dominował duch sportowej rywalizacji.
Sędzią głównym zawodów był Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Strykowie mł. bryg. mgr  inż. Tomasz Kubiak.
W skład każdej drużyny wchodzi 9 osób w tym dowódca. Zawody na wszystkich szczeblach rozgrywane są w 2 konkurencjach: ćwiczenie bojowe, sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami.
Klasyfikacja generalna:
MDP:
Dziewczęta OSP Swędów - 154,90
Chlopcy OSP Stryków - 130,40

Grupa C:
1. OSP Lipka - 136,40
2. OSP Koźle - 137,80
3. OSP Ługi - 143,60

Grupa A:
1. OSP Stryków - 116,70
2. OSP Koźle - 121,60
3. OSP Dobra - 124,60

Zwycięscy otrzymali piękne puchary oraz nagrody pieniężne na zakup sprzętu do jednostek.  Jednostka ze Strykowa wygrała Gminne zawody w grupie A mimo kontuzji odniesionej przez dowódcę drużyny, który upadł po przeskoczeniu przez płotek, na szczęście obyło się bez pomocy lekarza. Poprzez zebranie kierowników wszystkich drużyn jednostka OSP Stryków mogła powtórzyć bieg z zawodnikiem rezerwowym. Na koniec wszyscy strażacy oraz goście zostali poczęstowani strażacką grochówką.
Zwycięska drużyna z grupy A OSP Stryków to : dowódca Łukasz Ciołek, Grzegorz Przybysz, Tomasz Przybysz, Łukasz Sobieracki, Damian Konieczka, Dariusz Kubicki, Łukasz Dębicki, Dawid Błażejewski, Grzegorz Krawczyk oraz Robert Dytry. Prezesem jest Szymon Sitek, naczelnikiem Józef Rosiak, którzy przygotowywali drużynę do zawodów.
MDP ze Strykowa, której dowódcą był Jakub Zaczyński jest bardzo młoda w tym roku pierwszy raz wzięła udział w zawodach. Chłopcom  bardzo się podobało i chcą się zaangażować bardziej w życie OSP. Prezes chciałby, aby w przyszłym roku młodzieżówka wystartowała już wg zasad CTIF.
 

komentarze (0)

data: 2011.09.21

Sołtysi wybrani

Urząd sołtysa jest najstarszą znaną w Polsce formą władzy samorządowej sięgającą czasów Polski Piastów. W Gminie Stryków mieszkańcy 35 sołectw i 4 osiedli w mieście wybrali tą najbliższą z najbliższych sobie władz - sołtysa i wspierającą go Radę Sołecką (w Strykowie przewodniczącego osiedla).

więcej

komentarze (0)

Uroczystość upamiętniająca 72 rocznicę napaści ZSRR na Polskę

Dnia 16 września na cmentarzu mariawickim w Strykowie odbyła się uroczystość upamiętniająca 72 rocznicę napaści ZSRR na Polskę. Ceremonię rozpoczęto od odśpiewania hymnu państwowego i modlitwy za poległych w czasie II wojny światowej. W podniosłej atmosferze na otoczonym sztandarami grobie wiązanki złożyły delegacje władz samorządowych,  Ochotniczych Straży Pożarnych, Banku Spółdzielczego w Strykowie, Policji, szkół i zaproszeni goście.
Wkroczenie Armii Czerwonej na tereny II Rzeczpospolitej, było skutkiem tajnego porozumienia Niemców z Sowietami z 23 sierpnia 1939 r., zwanego paktem Ribbentrop – Mołotow. Ustalono w nim "strefy interesów Niemiec i ZSRR" na terytorium Polski (wzdłuż linii Narwi, Wisły i Sanu). Konsekwencją napaści ZSRR na Polskę było aresztowanie ponad 200 tys. Polaków - oficerów, policjantów, ziemian i prawników oraz masowe wywózki na Syberię, które objęły około 1 mln 350 tys. ludności. Około 22,5 tys. oficerów i policjantów zostało uśmierconych w Katyniu, Charkowie i Miednoje, a miejsca pochówku wielu tysięcy z nich są nieznane. Wszystkim obywatelom II Rzeczpospolitej narzucono obywatelstwo radzieckie.

komentarze (0)

autor: Wojciech Tomczak, data: 2011.09.16

Archiwum aktualności

Archiwum aktualności

Rok 2011

Rok 2010

Wakacyjna fotografia

Wakacje mają w sobie szczególną magię. Nawet osoby, które przez cały rok trzymają aparat w szafie, wyciągają go na wakacje i pakują jako jedną z pierwszych rzeczy do bagażu. Zaś wakacyjna fotografia jest szczególną kategorią fotografii. Sfotografowanie się z ciekawym zabytkiem, pomnikiem, charakterystycznym elementem architektury czy krajobrazu jest traktowane wręcz jak obowiązek turysty. Na stronie internetowej urzędu www.strykow.pl otwieramy galerie zdjęć wakacyjnych promujących Gminę Stryków. Prosimy o przesyłanie zdjęć (na adres promocja@strykow.pl), na których widnieją elementy związane z Gminą Stryków. Najciekawsze zdjęcia zostaną nagrodzone.

więcej

"Czar Jesieni" w Głownie

W dniu 10 września br. Chór Seniora Echo z instruktorem - p. Markiem Nowickim oraz Estradowa Orkiestra Miasta- Gminy Stryków na czele z profesorem Zbigniewem Młynarskim, brały udział w konkursie "Czar Jesieni" w Głownie. To już IV Przegląd Twórczości Seniorów i nie tylko... Konkurs przebiegał w bardzo miłej, przyjacielskiej atmosferze. Na świeżym powietrzu przy pięknej pogodzie wszyscy uczestnicy mieli okazję wysłuchać blisko 30 wykonań muzycznych, wierszy a także programów kabaretowych. Jury po długich naradach ogłosiło wyniki: Chór Echo otrzymał Wyróżnienie a I Miejsce przypadło naszej Orkiestrze. Należy dodać, że był to pierwszy konkurs, w którym strykowska Orkiestra brała udział. Gratulujemy!

więcej

Rusza nabór wniosków stypendialnych

Z przyjemnością informujemy, że Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi od 19 do 30 września 2011 r. organizuje kolejny nabór wniosków stypendialnych w ramach „Łódzkiego Regionalnego Programu Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej – II edycja”.

więcej

Poseł w Szkole Podstawowej nr 1 w Strykowie

W dniu 12 września poseł Artur Dunin gościł w Szkole Podstawowej nr 1 w Strykowie, do której przywiózł zabawki i książki dla dzieci z zerówki. Zabawom nie było końca dzieci były bardzo zadowolone z prezentów a Pan Poseł obiecał że dzieci z SP nr 1 jeszcze odwiedzi.

Archwium aktualności z poprzednich lat dostępne jest pod adresem archiwum.strykow.pl

więcej

Uroczystości rocznicowe upamiętniające 72 rocznicę Walk nad Bzurą

W dniu 12 września odbyły się w Koźlu uroczystości rocznicowe upamiętniające 72 rocznicę Walk nad Bzurą w II wojnie światowej. Obchody rozpoczęła msza polowa w intencji żołnierzy poległych we wrześniu 1939 roku. Kwiaty pod pomnikiem żołnierza złożyły delegacje parlamentarzystów, władz samorządowych, Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych, Banku Spółdzielczego w Strykowie, sołectw i szkół oraz zaproszonych gości.

więcej

następna strona »

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Strykowie
ul. Kościuszki 27
95-010 Stryków
Tel. +48 (42) 719 80 02
Fax. +48 (42) 719 81 93
mail: strykow@strykow.pl

Godziny pracy

pn-pt: 08:00 - 16:00
Godziny pracy kasy Urzędu
pn-pt: 08:00 - 15:00

Licznik odwiedzin

Gratulacje, jesteś
2139735 osobą
na naszej stronie